GAYRİMENKUL DANIŞMANI NEDİR? GAYRİMENKUL DANIŞMANINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Gayrimenkul Danışmanı Nedir? 5 Haziran 2018 gün ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik maddeleri gereğince Yetki Belgesi’ne sahip olan ve aşağıdaki hizmetleri gerçekleştiren kişilere Gayrimenkul Danışmanı denir. a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak. b) Alım satım ve kiralamaya konu […]